Sklep Stobno Records

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKAMUZYKA.EU

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy Stobno Records pod adresem internetowym POLSKAMUZYKA.EU (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Stobno Records Borys Sawaszkiewicz z siedzibą w Stobno przy ul. Stobno 3a, 72-002 Dołuje (zwaną dalej „POLSKAMUZYKA.EU”).

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem danych osobowych jest [nazwa sklepu lub firmy] z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stobno Records, Stobno 3a, 72-002 Dołuje.

1.2 Dane osobowe zbierane w Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub w trakcie kontaktu telefonicznego lub email, a także pobierane są automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora Sklepu w czasie wizyty użytkownika w Sklepie.

1.3 Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a także, po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
W celu realizacji zamówienia w formularzu na stronie Użytkownik zobowiązany będzie podać takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki.
Podczas kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Klient może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu email.
Sklep będzie przetwarzał również historię zamówień złożonych przez kupującego.
Podczas wizyty w Sklepie automatycznie – wyłącznie na potrzeby statystyki – pobierane są dane takie jak: adres IP użytkownika, rodzaj używanej przeglądarki, informacje o geolokalizacji, a także, jeśli
użytkownik wszedł na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, informacje o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku.
Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

1.4 Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Dane kupujących, którzy zdecydowali się na zarejestrowanie w Sklepie są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.
Dane osobowe podane podczas kontaktu telefonicznego lub email z obsługą sklepu posłużą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
Podany w formularzu zamówienia adres e-mail zostanie wykorzystany w celu w celu wysyłki mailingu z informacją o zamówieniu, prawach i obowiązkach klienta, oraz wysyłki newslettera z ofertami
promocyjnymi Sklepu.

1.5 Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

1.6
Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.7 Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do POLSKAMUZYKA.EU z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

0